...
Director Toshiyuki Tsuru
Stat Junko Takeuchi, Chie Nakamura, Yoichi Masukawa
Area Japan
Category Naruto Movies